Zelimir Boric

Klasični i apstraktni slikar
Grafički dizajner

“Autor percipira vlastiti metodični um i suzdržani senzibilitet.”

CIKLUS: AMERIČKI DNEVNIK

“Boraveći u Americi Borić nije odabrao formu putopisa. Tamo je nastao zatvoreni ciklus slika , proizašao iz vježbe discipline, racionalizma (…) ali nikada ne napušta klasičnu gradnju slike…

Vizualna je dilema, polazi li interpretacija od detalja prema cjelini, ili iz cjeline očitavamo i razumijevamo detalje…”

Primjereno je pogledati Borića pored Mondriana, Maljeviča, Vasarelya... On je slikao i ritmizirao elemente. U svakom detalju vidljiv je proces slikanja od mikrostrukture do cjeline.
Đuro Vanđura

” Za svog boravka u SAD-u 1984. i 1985. nastao je slikarski dnevnik svježih koloristički bogatih i maštovitih akvarela (…) osobitost američkog nadahnuća ( tradicijski patchwork / op.a. ). U apstraktnom jeziku oblika i izuzetnoj slobodi (…) autor je naglasio spontanost i nesavršenost unutar logičkih sklopova.”

Američki dnevnik je suvremena glazbena slika već poznatih elemenata ( geometrizam i minimalizam )
Branka Hlevnjak

Iz umjetnikovih velikih ciklusa ovdje su predstavljene samo neke od slika, zajedno s ulomcima likovnih recenzija uglednih hrvatskih povjesničara umjetnosti i kritičara, također, i kustosa nacionalnih muzeja i galerija. 

Autor otkriva izražajne boje koristeći pravilnu modulaciju toplih i hladnih tonova. On percipira vlastiti metodični um i suzdržani senzibilitet.

Odabrana likovna djela

Shopping Cart